IDEAL OÜ PRIVAATSUSTEADE

Tere tulemast lugema Ideal OÜ (edaspidi „Ideal“ või „meie“) privaatsusteadet.

Ideal on Osaühing Ideal Baltic kontserni kuuluv ettevõte, mis tegutseb Avis Budget Group´ile kuuluvate autorendi kaubamärkide Avis, Budget ja Payless, sõltumatu esindajana Eestis.

Palun võtke aega, et lugeda  see privaatsusteade läbi, sest on oluline, et saaksite aru, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame. Isikuandmete all peame silmas kogu informatsiooni, mis on seotud elusoleva inimesega ja mis identifitseerivad või mille abil saab selle isiku identifitseerida. Ideal võib käesolevat privaatsusteadet vastavalt vajadusele muuta, nii et vaadake see aeg-ajalt üle. Kui teeme muudatuse, mis mõjutab oluliselt teie õigusi või muudab oluliselt seda, kuidas teie isikuandmeid kasutame (meile lubatud ulatuses), teavitame teid sellest enne muudatuse jõustumist meie veebilehtedel, e-kirja ja/või posti teel.

Palun arvestage, et teatud juhtudel, kui te meile meie nõutud isikuandmeid ei esita, ei ole meil võimalik teile meievahelise lepingu alusel tooteid ja teenuseid pakkuda või ei saa me täita meile seadusega pandud kohustust. Näiteks juhul kui soovite meilt sõiduki rentida, vajame teie kohta selliseid andmeid nagu teie nimi, aadress, makseinfo ja juhiloa andmed. Kui te meile selliseid andmeid ei esita, ei saa me teile sõidukit rentida. Teid teavitatakse, kui selline olukord tekib, ja antakse teada, millised on tagajärjed, kui te nõutud isikuandmeid ei esita.

Mõnikord kombineerime teilt saadud isikuandmeid muudest allikatest saadud andmetega, et saaksime teile pakkuda rohkem isikupärastatud ja mugavamat kliendikogemust. Sellised andmed võivad olla näiteks teie nimi, kontaktandmed, reisikava, broneerimispäring ja muud teie broneeringuga seotud andmed. Sellised kolmandad isikud, kellelt teie andmeid saame, on näiteks:

 • Reisiagendid või kolmanda isiku broneerimisteenus, mille kaudu broneeringu tegite;
 • Teie tööandja või ettevõte, kui kasutate ettevõtte/ühingu kontot;
 • Meie tütarettevõtted, et saaksime avada teile AWD konto, või kui teete broneeringu meie tütarettevõtete teenindatavas esinduses mõne teise meie poolt teenindatava esinduse renditeenuste osas, ja
 • politsei ja muud õiguskaitseorganid, kui satute rentimisperioodil õnnetusse või kaotate sõiduki, sõiduk saab kahjustada või varastatakse, või kui peate rendiperioodil maksma trahvi kiiruse ületamise eest, parkimistrahvi, trahvi teemaksu maksmata jätmise eest või muud liiklustrahvi või rikute liikluseeskirju.

Selliste andmete kasutamise eesmärke on täpsemalt kirjeldatud privaatsusteate järgnevates osades. Andmekaitseõiguses on sätestatud mitmed alused, mis lubavad Idealil teie isikuandmeid antud eesmärkidel kasutada. Need on järgmised: (1) olete meile andnud oma nõusoleku teie isikuandmete vastaval eesmärgil kasutamiseks (nt olete meile andnud loa teile elektroonilisel teel reklaami saata); (2) peame teie isikuandmeid kasutama selleks, et meievahelise lepingu alusel teile tooteid või teenuseid pakkuda (nt kasutame teie andmeid, kui meilt sõiduki rendite või Avis Preferred püsikliendiprogrammiga liitute); (3) töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide elluviimiseks, tingimusel, et oleme need teie õiguste ja huvidega tasakaalu viinud, ja (4) kui peame täitma meile seadusega pandud kohustust (nt vastama valitsuse või valitsusasutuse teabepäringutele).

Meie õigustatud huvid on järgmised: (a) tagada meievahelise suhte, sh teile sõidukite rentimise tõhus juhtimine ja haldamine; (b) mõista, kuidas meie kliendid kasutavad meie teenuseid, ja hallata meie sõidukiparki; (c) uurida ja analüüsida, milliseid teenuseid või tooteid meie kliendid soovivad või kuidas me nende arvates oma teenuseid ja tooteid täiustada võiks; (d) mõista, kuidas meie kliendid meie veebilehti ja rakendusi kasutavad, tuvastada võimalikud probleemid sellises kasutuses ja leida viise klientide kasutuskogemuse täiustamiseks; (e) teavitada kliente meie erinevatest toodetest ja teenustest; (f) mõista klientide tagasisidet ja reageerida sellele; (g) meie klientidele pakutavaid reklaame ja hüvesid edukamalt kohandada ning isikupärastada; (h) vältida, tuvastada või uurida meie sõidukite lubamatut kasutamist ning tagada seaduste ja meie eeskirjade täitmine ning (i) käsitleda vaidlusi ja õnnetusjuhtumeid ning hankida juriidilist või muud erialast nõustamist.

Kui see on lubatud, kogume teie seadmete kohta tehnilisi andmeid, kui meie veebilehte ja rakendust kasutate. Et lugeda lähemalt andmete veebis kogumise kohta avage jaotis Andmed veebis.

SÕIDUKI RENTIMINE

Kui teete broneeringu, rendite sõiduki või liitute mõne meie programmi, näiteks ärikliendiprogrammi või Avis Preferred püsikliendiprogrammiga, kogume teie kohta andmeid eesmärgiga pakkuda teile meie suurepäraseid teenuseid (nt sõiduki rent, sh sõiduki rendilepingu täitmine vastavalt meie autorendi üldtingimustele, asukohapõhistele tingimustele ja rendilepingule, tellitud lisateenuste pakkumine, maksete vastuvõtmine, eelvolitamine ja tagatisdeposiidid ning allahindlused ja pakkumised või muud hüved) ja viia ellu meie õigustatud ärihuve (nt uute toodete ja teenustega seotud uurimused ning toodete ja teenuste arendamine, pettuste kontrolli ja turvakontrolli teostamine ning meie seaduslike õiguste rakendamine).

Meie kogutavad andmed on muu hulgas:

 • nimi;
 • e-posti aadress (kui teete broneeringu veebis või soovite saada e-arve);
 • kodune aadress (arvete esitamiseks);
 • tööandja andmed ja ettevõtte aadress (kui olete liitunud ärikliendiprogrammiga);
 • telefoninumbrid, millelt teiega ühendust saame;
 • sünnikuupäev (juhiloa andmete kontrollimiseks ja seadusest tulenevate nõuete täitmiseks);
 • sugu (juhiloa andmete kontrollimiseks);
 • makseinfo, näiteks teie krediit- või deebetkaardi andmed (turvakoodi küsime ainult tehingu jaoks – seda me ei säilita);
 • maksuviitenumber (kui seda on konkreetselt tarvis);
 • andmed juhiloalt ja/või muult ametlikult isikutunnistuselt, sh juhul, kui olete vastava renditellimuse puhul lisajuht (juhiloa andmete kontrollimiseks ja seadusest tulenevate nõuete täitmiseks);
 • teave muult isikutunnistuselt, näiteks passilt või ID-kaardilt, kui teie juhiloal ei ole fotot või te ei ole vastaval fotol äratuntav, ja/või elukohatõend, näiteks kommunaalteenuste arve (turvalisuse tagamise ja pettuste vältimise eesmärgil). Teie fotoga dokumendi andmed kogume ja säilitame ainult siis, kui teid on sellest teavitatud;
 • spetsiaalsed allahindluskoodid, partnerliikmete numbrid, liikmesus ühingutes, ärikliendi boonusprogrammid (kui küsite allahindlusi, privileege ja punktiprogramme);
 • eritaotlused ja eelistused, sealhulgas:
 • teie eelistused valikuliste lisateenuste osas, näiteks avariikindlustus ja muu kaitse;
 • kui pakutakse sõiduki kohale viimise või ära toomise teenust, siis aadress, kuhu sõiduki ja teie tellitud lisaseadmed viime või kust ära toome, ja
 • muud andmed, mis võivad olla vajalikud sõiduki rentimisel ja/või teile teenuste osutamisel.

Mõned sõidukid on varustatud globaalse positsioneerimissüsteemi (GPS) või muu sarnase jälgimissüsteemiga, mis võib samuti sõiduki kohta andmeid koguda. Et teada saada, milliseid sõiduki andmeid me kogume, lugege jaotist Sõiduki andmed.

Kui teil juhtub rendiperioodil sõidukiga õnnetus, sõiduk kaob, varastatakse, saab kahjustada või esineb mehaaniline rike, kogume sellise juhtumi kohta andmeid, sh teie raporti ja politsei või muu kolmanda isiku raporti, kus on toodud juhtumis osalejate andmed koos kehavigastuste olemusega  ja/või sõiduki ja lisaseadmete kahjustustega. Kasutame selliseid andmeid teie ja meie vahelise lepingu (näiteks sõiduki rendilepingu ja/või valikulise lisateenuse, nt kindlustuse) tingimuste täitmiseks; meie õigustatud ärihuvide elluviimiseks (näiteks sõidukile põhjustatud kahjude sissenõudmiseks); meile seadusega pandud kohustuse täitmiseks (näiteks juhtumist asjakohastele asutustele teatamiseks) ja sellisest juhtumist tulenevate õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Teie rendiperioodil kogume andmeid selle kohta, kus ja millal sõiduki rentisite, kus ja millal sõiduki tagastasite, teie kindlustuseelistuste, kütusekulu, läbisõidu, õnnetusjuhtumite ajaloo ja muu sõiduki ning selle teiepoolse kasutamisega seonduva kohta. Need andmed on vajalikud selleks, et pakkuda teile teie poolt rendilepingu alusel tellitud teenuseid või viia ellu meie õigustatud ärihuve (näiteks, et jälgida meie sõidukipargi kasutust).

Lisaks ülaltoodud eesmärkidele kasutame selliseid andmeid meie klientide paremaks mõistmiseks ja teile sobivate pakkumiste tegemiseks. Samuti kogume andmeid kiiruse ületamise, parkimise või teemaksude maksmata jätmise eest määratud trahvide või muude liiklustrahvide kohta, mida rendiperioodil maksma peate, või teie muude liiklusrikkumiste kohta rendiperioodil, kui õiguskaitseasutus meile sellised andmed esitab. Kasutame selliseid andmeid vastava trahvi või rikkumise käsitlemiseks teie ja meie vahelise sõiduki rendilepingu tingimuste kohaselt.

Kui teavitate meid, et teil on meditsiiniline puue, mille tõttu teil on tarvis vastavalt kohandatud sõidukit või teise juhi abi, kasutame sellist teavet teile vastava teenuse pakkumiseks, kui olete andnud meile selgesõnalise nõusoleku sellise teabe kasutamiseks.

Kui ostate kinkekaardi või vautšeri, kogume selle saaja nime ja postiaadressi, et saaksime teie tellimuse täita. Kasutame selliseid andmeid ainult konkreetselt sel eesmärgil, milleks need esitati. Kui usute, et keegi teie kontaktidest on meile teie isikuandmed esitanud, ja soovite need meie andmebaasist kustutada, võtke palun ühendust meie klienditeenindusega allpool jaotises Vastutava töötleja kontaktandmed toodud kontaktandmetel.

AVIS PREFERRED PÜSIKLIENDIPROGRAMM

Kui otsustate liituda meie Avis Preferred püsikliendiprogrammiga, kogume teie nime, kontaktandmed, juhiloa andmed ja sünniaja, et avada teile Avis Preferred programmi tingimuste kohaselt Avis Preferred konto.

Kasutame selliseid andmeid koos teabega teie eelnevate ja tulevaste rentimiste kohta, et võimaldada teil kasutada Avis Preferred programmi liikmesuse eeliseid, näiteks kiirteenindust meie lettides ja meie rakenduse kaudu rendiga seotud asjaolude iseteenindamise võimalust, ning pakkuda teile muid võimalusi, mida teil on programmi raames võimalus kasutada, näiteks tasuta uuendusi ja tasuta renti.

Samuti kasutame selliseid andmeid teile saadetavate teadete ja/või teile kui Avis Preferred programmi liikmele tehtavate pakkumiste kohandamiseks. Selliseid andmeid kasutame ka analüüsimiseks, kuidas kliendid meie teenuseid kasutavad, ja teenuste pakkumise täiustamiseks.

KINDLUSTUSTOOTED

Kui olete tellinud mõne kindlustustoote, mida teile rendiperioodiks pakume, edastame teie isikuandmed kindlustusandjale, kes teiega vastava toote osas lepingu sõlmib. Kindlustusandja nimi avaldatakse teile siis, kui vastava toote tellite.

Juhul, kui esitate mõne sellise kindlustustootega seoses nõude, edastatakse sellise nõudega seotud isikuandmed kindlustusandjale ja määratud kahjukäsitlejale. Meie teeme seda teiega sõlmitud lepingu tingimuste täitmiseks ja sellega seonduvate õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Vastav kindlustusandja kasutab teie isikuandmeid enda privaatsusteates toodud tingimuste kohaselt.

SÕIDUKI ANDMED

Mõned Idealilt renditavad sõidukid on toodetud koos või varustatud pardaseadmetega, mis ühenduvad veebiga („ühendatud auto“) ja võimaldavad meil saata sõidukile käsklusi ning saada sõidukist teatud andmeid, sealhulgas geoasukoha andmeid globaalselt positsioneerimissüsteemilt (GPS). Kui rendite meilt ühendatud auto, töödeldakse teie isikuandmeid käesoleva privaatsusteate ja autorendi üldtingimustes toodud ühendatud autode privaatsusalase lisa kohaselt (või muu sarnase ühendatud autosid puudutava teatise kohaselt, mille võime teile tulevikus esitada).

FOTOD JA VIDEOD

Kui Ideali esinduses või parklas on üleval vastav märgistus, on seal ka videovalve- ja turvasüsteem ning kaamerad, mis filmivad meie sõidukeid meie territooriumilt lahkumas ja sellele sisenemas. Videovalve ning -kaamerate kasutamise eesmärgiks on kaitsta meie vara ning tagada meie klientide ja töötajate turvalisus ja ohutus. Videovalve ning -kaamerate kasutamise õiguslik alus on meie õigustatud huvi.

Järgnevalt kirjeldame videojälgimise põhitingimusi:

 • kaamerate kasutamise õiguslik alus – õigustatud huvi
 • jälgimissüsteemi lühike kirjeldus – statsionaarne IP kaamerate põhine videovalvesüsteem, mis salvestuvad kohalikus võrgus asuvasse serverisse, ilma helisalvestuseta
 • kellele salvestis võidakse edastada –  salvestisi ei edastata kolmandatele isikutele
 • kellel on juurdepääs jälgimissüsteemile ja salvestistele – salvestistele omavad juurdepääsu vaid Ideali töötajad, kellele see on vajalik tööülesannete täitmiseks
 • kaua salvestisi säilitatakse –salvestisi säilitatakse 1 kuu, misjärel hakkab videosüsteem automaatselt üle salvestama
 • jälgimise aeg – ööpäevaringselt
 • jälgimise liik – salvestamine
 • mida tehakse selleks, et kaitsta jälgimissüsteemi abil kogutavaid andmeid – salvestisi hoitakse turvaliselt kõvakettal ning neile on juurdepääs vaid eelpool nimetatud isikutel
 • kuidas inimene saab tutvuda tema kohta kogutud andmetega – isiku kohta kogutud andmetega tutvumiseks palume pöörduda meie poole kontaktil dp@idealbaltic.eu. Andmetega tutvumisel peate arvestama sellega, et säilitame salvestisi vaid 1 kuu, samuti sellega, et teiste salvestisele jäädvustatud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nad tuvastamatuks, mistõttu ei saa me tutvumist võimaldada koheselt.
ANDMED VEEBIS

Kui te külastate või kasutate meie veebilehti ja/või laadite alla ning kasutate meie rakendusi, kogume automaatselt tehnilisi andmeid. Siin jaotises räägime lähemalt, milliseid tehnilisi andmeid me kogume ja miks me seda teeme.

IP-aadressid ja muu automaatselt kogutav teave: Kui külastate meie veebilehti, võime hankida teie IP-aadressi, et hõlpsamini tuvastada probleeme meie põhiarvutites, hallata süsteeme, edastada koondandmeid meie äripartneritele ja kontrollida meie veebilehe kasutust. Tavaliselt ei seosta me IP-aadresse millegagi, mis teid isiklikult tuvastada võib. Teatud juhtudel võime IP-aadresse kasutada teie tuvastamiseks, kui see on meie hinnangul vajalik meie veebilehe tingimuste täitmise tagamiseks või meie teenuse, veebilehe, kasutajate või muude isikute kaitsmiseks. Samuti võime koguda andmeid teie brauseri liigi, internetiteenuse pakkuja, suunavate/väljuvate lehtede, meie veebilehel vaadatud failide (nt HTML lehed, graafika jm), operatsioonisüsteemi, kuupäeva-/ajatempli ja/või teekonnaandmete kohta, et üldiselt analüüsida suundumusi ja hallata veebilehte.

Seansi taasesitamine: Kui meie veebilehte külastate, salvestame mõnikord ka andmeid teie sirvimisseansi ja teie külastatud veebilehtede ning täidetud vormide kohta. Vaatame need andmed üle eesmärgiga tuvastada võimalikke tehnilisi probleeme meie veebilehtedel ja täiustada meie veebilehtede kasutajaliideseid. Selle teenusega abistab meid kolmas osapool ning andmed edastatakse sellisel eesmärgil vastavale kolmandale osapoolele, kuid neid ei avaldata muudele isikutele.

Küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad: Palun lugege meie küpsiste kasutamise poliitikast aadressil https://www.avis.co.uk/about-avis/cookie-policy lähemalt, kuidas me küpsiseid kasutame.

Mobiilianalüütika: Kui laadite alla ja kasutate Avise, Budgeti või Paylessi autorendirakendusi, kasutame mobiilianalüütika tarkvara, mis aitab meil paremini mõista meie rakenduse toimimist teie mobiilseadmes. Meie analüütika võib salvestada teie poolt rakenduse kasutamise sageduse ja viisi, kasutamise koondandmed, jõudlusandmed ja koha, kust rakenduse alla laadisite. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me uurimuste eesmärgil andmeid kasutame, lugege jaotist Analüütika.

Mobiilne GPS ja tõuketeavitused: Kui oma nõusoleku annate, võime teie seadmes asuva GPSi abil koguda asukohamarkereid, kui meie Avise, Budgeti või Paylessi autorendirakendusi kasutate. Kui rakendus teab teie ligikaudset asukohta, saab see teile paremat teenindust pakkuda, näiteks leida teile lähima Avise, Budgeti või Paylessi esinduse asukoha. See võimaldab meil teie asukoha alusel saata teile ka tõuketeavitusi või muid sõnumeid (nt lähedalasuvaid eripakkumisi) ning pakkuda teatud teenuseid, näiteks sõiduki kohalejõudmisest ja tagastamisest teavitamist, infot sõiduki asukoha kohta, uuendusi jne. Jagame selliseid andmeid ainult meie kaarditeenuste pakkujaga, et pakkuda teile meie teenuseid. Et saaksite asjakohaseid teavitusi, peame teie seadme kohta teatud andmeid koguma, näiteks andmeid operatsioonisüsteemi ja kasutaja tuvastamise kohta. Kui muudate oma asukoha jagamise või rakenduselt tõuketeavituste saamise osas meelt, lülitage oma mobiilseadmest geoasukoha andmete edastamine või tõuketeavituste esitamine välja. Pidage meeles, et kui need funktsioonid välja lülitate, ei saa te teie asukohale kohandatud ega spetsiifilisi asukohapõhiseid pakkumisi.

VEEBIREKLAAM

Ideal kasutab oma nimel veebi- või elektroonilise reklaami pakkumiseks kolmandaid isikuid. Sellised kolmandad isikud saadavad meie veebilehtede külastamise ja rakenduste kasutamise andmete põhjal teile kohandatud reklaame, mis võivad teile huvi pakkuda. Ideal ja meie kolmandatest isikutest reklaamipartnerid koguvad selliseid andmeid küpsiste, skriptide, pikselsiltide ja muude sarnaste tehnoloogiate abil ning kooskõlas meie küpsiste kasutamise poliitikaga.

TURUNDUS

Ideal võib jagada teie isikuandmeid kolmandate isikutega (nagu on kirjeldatud jaotises Andmete Jagamine), et aidata meid meie turundus- ja reklaamiprojektidega, näiteks meie sotsiaalmeedia lehtede haldamise, konkursside korraldamise, loosimiste ja muude reklaamidega või saata teile turundusalaseid sõnumeid.

Kasutame teie isikuandmeid teile turundusteadete edastamiseks, ainult siis, kui olete meile andnud  nõusoleku reklaami saamiseks või kui võime seda teha muul kohalduvast õigusest tuleneval alusel. Sellist reklaami saadame teile kas elektrooniliselt või teie postiaadressile.

Te ei soovi Idealilt ja meie partneritelt reklaami- ja turundusalaseid kirju, e-kirju ega tekstisõnumeid saada? Pole probleemi! Võite otseturunduseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta või öelda meile, et ei soovi enam sellist reklaami saada. Lugege lähemalt jaotisest Teie valikud.

ANALÜÜTIKA

Kasutame selliseid analüütikatarkvarasid nagu näiteks Adobe Analytics ja Google Analytics, mis aitavad meil paremini mõista meie tarkvara funktsioone meie veebilehtedel ja teie seadme rakendustes. Sellised tarkvaratööriistad salvestavad teie seadme kohta tehnilisi andmeid koos kasutusandmetega, näiteks kui sageli meie veebilehte või rakendust kasutate, milliseid funktsioone kasutate või ei kasuta või milliseid lehti veebilehel külastate, ning kasutamise koondandmed, jõudlusandmed, rakenduse allalaadimise koht ja andmed teiepoolse veebilehe külastamise kohta, sh mõningad internetiaadresside (URL) teekonnaandmed meie veebilehele, läbi selle ja sellelt edasi liikumise kohta. Rohkem teavet selliste tööriistade kohta leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast.

Soovite teada saada, mis juhtub, kui meie veebilehti külastate või meie rakendusi kasutate? Lugege lähemalt jaotisest Andmed veebis.

LAPSED

Ideali veebilehed, rakendused ja teenused ei ole mõeldud alla 16-aastastele lastele. Need hõlmavad ka linke muudele veebilehtedele, mille esitame teie mugavuse huvides. Me ei kogu teadlikult laste isikuandmeid ühelgi eesmärgil. Kui kahtlustate, et Ideal on teie lapse või muu alaealise isikuandmeid kogunud, võtke palun meiega ühendust jaotises Vastutava töötleja kontaktandmed toodud aadressil.

ANDMETE JAGAMINE

Ideal võib teie isikuandmeid ja sõiduki andmeid kasutada ning jagada järgmiste ettevõtetega: 

Kolmandast isikust vastuvõtja

Avaldamise eesmärk

Töötlemise õiguslik alus
Avis Budget Group Inc gruppi kuuluvad ettevõtted ja Osaühing Ideali Baltic kontserni ettevõtted ning võrguteenuse pakkujad eesmärgiga täita meie ja teie vahelist lepingut, mõista, kuidas meie teenuseid kasutate, ja täiustada meie tegevusi.
 • Teie broneeringu tegemine ja kinnitamine;
 • Meie boonusprogrammi pakkumine ja partnerite punktide ning
  boonuste uuendamine;
 • Teie ärikliendi- ja ärikontodega ühendumine;
 • Navigeerimisel või teekonna planeerimisel abistamine;
 • Klienditoe pakkumine;
 • Teemaksu maksmata jätmise, liiklus- või parkimiseeskirjade rikkumise
  lahendamine;
 • Õnnetuste ja/või vigastustega seotud nõuete käsitlemine;
 • Maanteeabiteenuste osutamine;
 • Meie, meie töötajate, klientide või muude isikute õiguse või heaolu kaitsmine;
 • Kvalifitseeritud juhtide puhul ohutu juhi kriteeriumite kontrollimine.
 • Lepingu täitmine;
 • Õigustatud huvid;
 • Seadusest tulenev kohustus või
 • Nõusolek.
Reisiagendid eesmärgiga täita meie ja teie vahelist lepingut, kui reisiagenti kasutate, mõista, kuidas meie teenuseid kasutate, ja täiustada meie tegevusi.
 • Teie broneeringu tegemine ja kinnitamine;
 • Maksete ja tagasimaksete töötlemine;
 • Navigeerimisel või teekonna planeerimisel abistamine;
 • Klienditoe pakkumine;
 • Maanteeabiteenuste osutamine;
 • Meie, meie töötajate, klientide või muude isikute õiguse või heaolu kaitsmine.
 • Lepingu täitmine või
 • Õigustatud huvid.
Teie tööandja või organisatsioon eesmärgiga pakkuda teile ärikliendi- või partnerprogrammi eeliseid, mõista, kuidas meie teenuseid kasutate, ning täiustada meie tegevusi.
 • Juhilubade või muu isikutunnisuse kontrollimine.
 • Nimelise konto ja sooduskoodide kasutamise õiguse kontrollimine;
 • Teie ärikliendi- ja ärikontodega ühendumine.
 • Lepingu täitmine või
 • Õigustatud huvid.
Maaklerid (broneerimismootorid) eesmärgiga täita teie ja meie vahelist lepingut, kui nende teenuse kaudu rendisõiduki broneerite, ja kaitsta meie ettevõtet pettuste ning lootusetute võlgnevuste eest.
 • Teie broneeringu tegemine ja kinnitamine;
 • Maksete ja tagasimaksete töötlemine;
 • Klienditoe pakkumine;
 • Võlgade sissenõudmise käsitlemine;
 • Pettuste tuvastamine;
 • Õigustatud huvid.

Broneeringumootorid eesmärgiga täita meie ja teie vahelist lepingut, kui broneeringumootorit kasutate, mõista, kuidas meie teenuseid kasutate, ja täiustada meie tegevusi.

 • Teie broneeringu tegemine ja kinnitamine.
 • Nimelise konto ja sooduskoodide kasutamise õiguse kontrollimine;
 • Maksete ja tagasimaksete töötlemine;
 • Meie, meie töötajate, klientide või muude isikute õiguse või heaolu kaitsmine.
 • Lepingu täitmine või
 • Õigustatud huvid.
Krediitkaartide väljastajad eesmärgiga teilt makseid saada.
 • Maksete ja tagasimaksete töötlemine;
 • Pettuste tuvastamine;
 • Võlgade sissenõudmise käsitlemine.
 • Lepingu täitmine või
 • Õigustatud huvid.
Ärikliendihaldur eesmärgiga pakkuda teile ärikliendi- või partnerprogrammi eeliseid, mõista, kuidas meie teenuseid kasutate, ning täiustada meie tegevusi.

Kui rendite sõiduki ettevõtte, liikme- või muu sarnase üksuse kontoga, võime
jagada teie isikuandmeid ettevõttega, mis kontot enda eesmärkidel haldab.
Soovitame teil sellise ettevõtte privaatsuspoliitika läbi lugeda, et saada
rohkem teavet nende privaatsustingimuste kohta.

 • Lepingu täitmine või
 • Õigustatud huvid.
Turundusagent eesmärgiga pakkuda teile ärikliendi- või partnerprogrammi eeliseid, mõista, kuidas meie teenuseid kasutate, ning täiustada meie tegevusi.
 • Meie boonusprogrammi pakkumine ja partnerite punktide ning
  boonuste uuendamine;
 • Meie, meie töötajate, klientide või muude isikute õiguse või heaolu kaitsmine.
 • Lepingu täitmine või
 • Õigustatud huvid.
IT-teenuste, sh IT-platvormi pakkujad ja veebilehe analüütika pakkujad, eesmärgiga täita meie ja teie vahelist lepingut ja mõista, kuidas meie teenuseid kasutate, ning täiustada meie tegevusi.
 • Meie IT-süsteemide ja -infrastruktuuri toetamine;
 • Meie IT-süsteemide ja -infrastruktuuri hooldamise teenuste osutamine;
 • Andmete majutuse ja muude andmetöötlusteenuste pakkumine;
 • Analüütikateenuste pakkumine seoses teie poolt meie veebilehe
  kasutamisega, et tuvastada veebilehel võimalikud tehnilised või
  kasutajaliidese probleemid.
 • Õigustatud huvid.
Valitsusasutused, reguleerivad ametid ja õiguskaitseorganid eesmärgiga täita meie juriidilisi kohustusi.
 • Teie juhiloa kontrollimine ja tagamine, et täidate meie ohutu juhi kriteeriume;
 • Vastavate asutuste nõudmisel, kui andmete avaldamine on seadusega
  nõutav või lubatud;
 • Meetmete võtmine seoses ebaseaduslike tegevuste, liiklusrikkumiste või
  teenuse osutamise tingimuste rikkumisega;
 • Kui arvame heauskselt, et tegemist on hädaolukorraga, mis ohustab teie või
  muu isiku turvalisust; ja
 • Muudel seadusega nõutud või lubatud juhtudel.
 • Seadusest tulenevad kohustused või
 • Õigustatud huvid.
Parkimisteenuse osutajad ja parkimise korraldajad.
 • Teie poolt parkimisnõuete rikkumisega seotud trahvide sissenõudmine
  parkimisteenuse osutaja/parkimise korraladja poolt
 • Õigustatud huvi või
 • Lepingu täitmine
Kindlustusettevõtted ja kahjukäsitlejad seoses teie poolt renditeenuse raames ostetava kindlustustootega.
 • Teie tellitud kindlustustoote pakkumine ja teenindamine;
 • Kindlustuspoliisi alusel esitatud nõuete haldamine
 • Lepingu täitmine või
 • Õigustatud huvid.
Professionaalsed nõustajad , sh õigus- ja finantsnõustajad.
 • riskide haldamine, professionaalse nõustamise saamine;
 • Õigusnõuete koostamine, esitamine, kaitsmine.
 • Õigustatud huvid.
Muud teenuse osutajad (niivõrd kuivõrd see on mõistlikult vajalik konkreetsete teenuste osutamiseks (nt postiteenuse osutajad ja kullerid) või äritegevusejätkusuutlikkuse tagamiseks (raamatupidajad, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad).
 • Teenuste osutamine;
 • Äritegevuse järjepidevus.
 • Seadusest tulenev kohustus;
 • Õigustatud huvid.

Samuti võime edastada või loovutada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele müügi, liitumise, ühinemise, kontrolli ülemineku, varade üleandmise, pankroti, ümberkorralduse või likvideerimise tulemusel või sellega seoses. Juhul, kui osaleme õigusnõude kaitsmises, võime vastava nõudega seotud teid puudutava teabe kolmandatele isikutele avaldada kaasneva õigusmenetluse tulemusel või sellega seoses.

Jaotise Turundus tingimuste kohaselt võime jagada teie isikuandmeid äri- ja reklaamipartneritega (kui olete meile andnud nõusoleku oma andmete jagamiseks), et saata teile teavet toodete ja teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda. Kui otsustate, et ei soovi enam selliseid reklaam- ja turundussõnumeid saada, lugege palun jaotisest Teie valikud, kuidas selliste sõnumite saamisest loobuda.

TEIE VALIKUD

Kui soovite loobuda reklaam- ja turunduskirjadest, tekstisõnumitest, postist ja muudest Ideali või meie reklaamipartnerite poolt saadetavatest teadetest, mida jaotise Turundus kohaselt saada võite, saate nendest loobuda, kasutades ühte järgmistest viisidest:

 • Logige oma kontole ja uuendage oma profiili.
 • Klõpsake meilt saadud e-kirja jaluses valikul „loobu“.
 • Minge jaotisesse Vastutava töötleja kontaktandmed, et võtta ühendust meie klienditeenindajaga.

Kui loobute reklaam- ja turundussõnumite saamisest, võime teiega meievahelise ärisuhtega seoses endiselt ühendust võtta, näiteks konto staatuse ja tegevuste uuendamiseks, teile rendiperioodil meilt tellitud toodete ja teenuste kohta uuringutaotluste saatmiseks, broneeringute kinnitamiseks või teie päringutele või kaebustele ja muule suhtlusele vastamiseks.

Soovite sulgeda oma konto, meiega ärisuhted lõpetada või muul moel loobuda sellest, et Ideal teie isikuandmeid kogub, kasutab või avaldab? Meil on kahju, et lahkute. Palun võtke ühendust meie klienditeenindajatega jaotises Vastutava töötleja kontaktandmed toodud kontaktandmetel.

Palun lugege oma õiguste kohta ka jaotisest Teie õigused seoses oma isikuandmetega.

KAITSEMEETMED

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks tähtis. Rakendame mõistlikke meetmeid, et tagada teie isikuandmete kaitse lubamatu kasutamise, juurdepääsu, avaldamise, muutmise, hävimise või kadumise eest. Finants- või makseandmete puhul kasutame tulemüüre ja sõnumite krüpteerimiseks transpordikihi turbeprotokolli (ingl Transport Layer Security, TLS). Suhtume turvalisusesse äärmiselt tõsiselt, kuid kuna ükski süsteem pole 100% turvaline, ei saa me kunagi täielikult garanteerida teie isikuandmete kaitset, mitte rohkem kui mõni teine ettevõte.

Me ei küsi finants- või makseandmeid, näiteks teie krediitkaardi numbrit, lukustusparooli, kontonumbrit ega PIN-koodi e-posti, tekstisõnumi ega muu meievahelise suhtluse kaudu. Palun veenduge alati, et veebilehte, kus teilt meie rendi või teenustega seoses finants- või makseandmeid küsitakse, haldab Avis Budget Group Inc või selle sidusettevõtted. Kui saate kahtlase päringu, ärge esitage oma andmeid. Teavitage meid sellisest päringust, võttes klienditeenindajaga ühendust jaotises Vastutava töötleja kontaktandmed toodud kontaktandmetel.

Teie vastutate selle eest, et teie konto parool, liikmenumbrid ja PIN-koodid oleksid turvaliselt hoitud. Ärge jagage neid kellegagi. Kui teie isikuandmeid kasutatakse lubamatult või nende turvalisust rikutakse mis tahes muul moel, teavitage meid sellest esimesel võimalusel, võttes ühendust meie klienditeenindusega.

ANDMETE SÄILITAMINE

Ideal säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on mõistlikult vajalik või seadusega nõutud. Andmete säilitamise aeg sõltub suuresti andmete liigist ja andmete kasutamise eesmärgist.

Kriteeriumid, mida teatud andmeliikide säilitamisaja määratlemiseks kasutame, on järgmised:

 • aeg, mil olete Avis Preferred programmi või mõne muu meie püsikliendiprogrammi või ärikliendiprogrammi liige;
 • kui sageli meilt sõidukit rendite või millal viimati rentisite;
 • kas meil on lepinguline või seadusest tulenev kohustus andmeid teatud perioodi jooksul säilitada;
 • kas parasjagu menetletakse õigusnõuet, mis on seotud teie poolt meilt renditud sõidukiga või on muul moel seotud meievahelise lepingulise suhtega;
 • kas kohalduv seadus, eeskiri või määrus lubab andmeid konkreetse tähtaja jooksul säilitada;
 • kas isikuandmete puhul on tegemist isikuandmete eriliigiga, millisel juhul rakendatakse üldiselt lühemat säilitustähtaega, ja
 • milline oli eeldatav säilitustähtaeg ajal, kui andmed meile esitati.
RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE

Rendisõidukid

Kuna pakume sõidukite rentimise võimalust ja erinevaid teenuseid paljudes kohtades üle maailma, edastame teie isikuandmeid meie vastavate sihtkohtade tütarettevõtjatele, Avis Budget Group Inc ettevõtetele ja reisiagentidele, et täita teie rendisoovi ja/või sõlmida teiega rendileping. Teie andmete edastamise täpne sihtkoht sõltub teie rendisoovi asukohast. Selliste sihtkohtade loetelu on toodud veebilehel aadressil https://www.avis.co.uk/drive-avis/car-hire-locations.

Paljudele väljaspool Euroopa Liitu asuvatele riikidele, kuhu sellistel eesmärkidel teie isikuandmeid võidakse edastada, ei laiene Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud otsus isikuandmete  kaitse piisavuse kohta vastavas riigis. Täpsema teabe selliste riikide kohta leiab siit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en .

Selline edastamine leiab aset juhul, kui see on vajalik sellise lepingu täitmiseks, milles teie olete osapool, või lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Teise võimalusena tagatakse isikuandmete kaitse piisavus standardsete andmekaitseklauslitega, mille oleme vastava andmesaajaga kehtestanud. Selliste andmekaitseklauslite koopiat võib küsida meilt  jaotises Vastutava töötleja kontaktandmed toodud aadressil.

Äritehingud

Lisaks võime teilt kogutud isikuandmeid edastada meie nimel tegutsevatele IT-tarnijatele, kes võivad neid andmeid säilitada. Eelkõige kuulub selliste IT-tarnijate alla meie broneeringumootori hostija, mis asub Ameerika Ühendriikides. Samuti edastame andmeid mitmele ärirakenduste, näiteks CRMi ja turundusrakenduste pakkujale ning ka turundusteenuse pakkujatele. Sellised teenusepakkujad asuvad peamiselt Ameerika Ühendriikides.

Ameerika Ühendriikides ei rakendata Euroopa Komisjoni otsust isikuandmete kaitse piisavuse kohta. Selle asemel tagatakse isikuandmete kaitse piisavus standardsete andmekaitseklauslitega, mille oleme vastava kolmanda isikuga kehtestanud. Klauslite koopiat võib küsida meilt  jaotises Vastutava töötleja kontaktandmed toodud aadressil.

Arvestades Avis Budget Group, Inc.-i äritegevuse globaalset iseloomu, edastame isikuandmeid ka Avis Budget Group, Inc.-i kontserni ettevõtetele ja Osaühing Ideal Baltic kontserni kuuluvatele ettevõtetele, sest teatud tegevuste puhul kasutatakse kontsernis ühiseid IT-funktsioone. Euroopa Liidust edastatakse sellisel eesmärgil andmeid eelkõige Ameerika Ühendriikidesse, kuid edastamine võib toimuda ka teistesse riikidesse. Ameerika Ühendriigides ja paljudes teistes väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides ei rakenda Euroopa Komisjoni otsust isikuandmete kaitse piisavuse kohta. Selle asemel tagatakse isikuandmete kaitse piisavus standardsete andmekaitseklauslitega, mille oleme vastava andmesaajaga kehtestanud. Klauslite koopiat võib küsida meilt  jaotises Vastutava töötleja kontaktandmed toodud aadressil.

TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA

Kohalduvate andmekaitseseaduste kohaselt on teil järgmised õigused seoses sellega, kuidas teie isikuandmeid käsitleme:

 • Juurdepääsuõigus – teil on õigus küsida koopiat isikuandmetest, mis meil teie kohta olemas on, ning küsida täiendavat teavet enda isikuandmete kasutamise kohta.
 • Õigus taotleda isikuandmete parandamist – teil on õigus nõuda, et teeksime parandusi, kui teie isikuandmed on ebatäpsed.
 • Õigus taotleda isikuandmete kustutamist – teil on õigus nõuda, et kustutaksime teie isikuandmed.
 • Õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist – teatud juhtudel on teil õigus nõuda, et me ei kasutaks teie isikuandmeid (nt kui usute, et need on ebatäpsed).
 • Õigus andmete ülekantavusele – teil on õigus saada oma isikuandmed struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada need teisele vastutavale andmetöötlejale.
 • Õigus andmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – kui töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku (sh otseturunduseks antud nõusoleku) alusel, on teil õigus selline nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise seaduslikkust. Kui võtate nõusoleku tagasi, võib meil seaduse alusel siiski olla endiselt õigus teie isikuandmeid seadusega lubatud või nõutud määral kasutada.

Õigus esitada vastuväiteid: Kui töötleme teie isikuandmeid meie (või kolmanda isiku) õigustatud huvide alusel, on teil õigus esitada sellele vastuväiteid. Meil võib siiski olla õigus jätkata teie isikuandmete töötlemist, kui meil on vastav õigustatud huvi või kui see on vajalik õigusnõuete täitmiseks. Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui seda tehakse otseturunduse eesmärgil.

Kui soovite mõnda ülaltoodud õigust kasutada või kui teil on muresid seoses sellega, kuidas teie isikuandmeid töötleme, võtke meiega ühendust jaotises Vastutava töötleja kontaktandmed toodud aadressil. Kui töötleme teie hinnangul teie isikuandmeid seadusevastaselt, on teil õigus esitada kaebus järelevalveametile – Andmekaitse Inspektsioon, www.aki.ee.

VASTUTAVA TÖÖTLEJA KONTAKTANDMED

Ideal OÜ
Registry code: 10325140
Address: Harju county, Tallinn, Lasnamäe district, Peterburi tee 47/1, 11415
E-mail: dp@idealbaltic.eu