Matkaauto meelespea

Avis Campers matkaauto rentimise eelduseks on kehtiva juhiloa ja isikut tõendava dokumendi esitamine. Rentnik peab olema vähemalt 25-aastane. Kui soovite sõidukit rentida ettevõtte nimel, peab lepingu allkirjastama ettevõtte juhatuse liige või volitatud isik, esitades sobivad volitused (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia).

Avis väljastab tangitud, puhastatud ja tehniliselt korras matkaauto. Rentniku kohustus on sõiduk vastuvõtmisel hoolikalt üle vaatada ja fikseerida kõik vigastused ja puudujäägid, sest vastasel juhul võib ta jääda vastutavaks eelnevate kahjustuste eest. Rendileandja ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkaauto tehnilisest rikkest ning võivad põhjustada reisi katkemist või hilinemist.

Juhul, kui tagastate matkaauto pooliku või tühja kütusepaagiga, võetakse lisatasu iga puuduva kütuseliitri eest 2,5€+km. Rendileandjal on õigus need summad kinni pidada tagatisrahast. Valesti tangitud kütusest tekkinud kahjud katab rentnik.

Broneerimine, tagatisraha ja tasumine

Broneerimistasu tuleb tasuda 3 päeva jooksul pärast kirjaliku kinnituse või arve saamist. Rentnik võib broneeringule teha muudatusi kuni 60 päeva enne rendiperioodi algust, tingimusel et rendileandjal on võimalik pakkuda alternatiivset võimalust ja kui alternatiivne broneering vastab väärtuselt esialgsele. Broneerimistasu ei tagastata, kuid see arvestatakse renditasu hulka. Broneeringu kliendipoolsel tühistamisel broneerimistasu ei tagastata.

Tagatisraha on 900 €, mis tagastatakse rentnikule rendiperioodi lõpus, kui nõudeid ei ole. Ülejäänud renditasu ja tagatisraha tuleb tasuda enne rendiperioodi algust vastavalt rendilepingus kokku lepitud tähtaegadele.

Rendihind sisaldab hooldust, kohustuslikku liikluskindlustust ja täiskasko kindlustust, kuid ei sisalda kütuse maksumust.

Kindlustus ja vastutus kolmandate isikute ees

Matkaauto rendihind sisaldab kaskokindlustust (avarii, vandalism) omavastutusega 900 € ja varguskindlustust omavastutusega 15% sõiduki maksumusest. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nende kahjustuste eest vastutab rentnik täielikult. Kui sõiduk varastatakse, peab rentnik esitama auto võtmed ja registreerimistunnistuse, samuti tuleb vargus registreerida politseis. Liiklusõnnetuse korral tuleb rentnikul teatada politseile ja kindlustusele ning informeerida ka rendileandjat. Rendikahjude menetluskulu on 35 €.

Kõik trahvid ja muud nõuded, mis tulenevad rentniku või auto kasutajate tegevusest, on rentniku vastutusel. Liiklustrahvide menetlustasu on 35 €.

Sõiduki üleandmine ja tagastamine, rendiperiood

Sõiduk väljastatakse ja tagastatakse alati  samas kohas, Avise peakontoris, aadressil Peterburi tee 47C. Rendiperiood algab esimesel rendipäeval ja lõpeb viimase rendipäeval vahemikus 10:00-12:00, kui pole teisiti kokku lepitud. Hilinemise eest kohaldatakse lisa rendipäeva tasu üle 1 tunni hilinemise puhul.

Sõiduk tuleb tagastada puhta siseruumiga, reoveepaak ja WC-kassett tühjendatuna. Kui sõiduk tagastatakse koristamata ja/või WC kassett tühjendamata, lisandub rendihinnale 200 € sõiduki puhastasu. Matkaautos suitsetamine on rangelt keelatud ja selle rikkumise korral on trahv 200 €.

Välipesu kuulub rendihinna sisse ja selle teostab rendileandja. Auto üleandmisel ja tagastamisel kirjutavad pooled alla üleandmise ja tagastamise aktile. Rendileandjal on õigus hiljem esitada pretensioone, kui avastatakse varjatud puudusi, mida esialgsel ülevaatusel ei olnud võimalik märgata. Sõiduki üleandmine või tagastamine väljaspool tööaega ja nädavahetuseti ei ole võimalik.

Varustus

Talveperioodil on matkaautod varustatud talverehvidega. Kõik autoelamud on varustatud GPS-seadmetega, et rendileandja saaks jälgida sõiduki kasutamist. Lisavarustus antakse vastavalt rendilepingus kokku lepitud tingimustele.

Lepingu kehtivus

Iga allakirjutatud leping on siduv, isegi kui rentnik seda põhjalikult läbi ei loe. Soovitame leping tingimused alati põhjalikult läbi lugeda enne allkirjastamist. Kui pretensioone on, tuleb need lahendada kohtu kaudu.

Sõitmine Eestist väljapoole

Rentnik ei tohi matkaautoga sõita väljapoole Euroopa Liitu, välja arvatud Norras, Šveitsis, Liechtensteinis või Andorras. Rentnik peab teavitama oma reisi sihtkoha, mis märgitakse rendilepingule. Kui soovitakse sõita teistesse riikidesse, peab sellest kirjalikult rendifirmale teatama vähemalt 14 päeva enne rendiperioodi algust.

Täpsemad “Üldtingimused” on välja toodud siin.