Avis Leasing teenuste kirjeldus

Fikseeritud liisingumakse kogu kasutusperioodiks

Säästab aega, muudab protsessid lihtsamaks ning loob turvatunde ja kontrolli üle teie autopargi.

 • Tehnohoolduste, remontide ja teenuste haldus

AVIS administreerib ja korraldab regulaarsed tehnohooldused, remondid ja muud teenused. AVIS teeninduskeskus pakub kliendile tehnilist tuge ning klient saab broneerida tehnohoolduste ja remontide aegu ning tellida muid teenuseid.

 • Arvete haldus

Sõidukitega seonduvate ostuarvete terviklik administreerimine: arvete sisu kontroll (tellitud tööde ja hindade vastavuse kontroll) ning kogu sõidukipargi osas ühtse igakuise koondarve koostamine.

 • Kilometraaži kontroll

AVIS teostab sõidukite läbisõidu kontrolli monitoorides sõiduki tegelikku kilometraaži ning selle vastavust planeeritud kilometraažiga lepingus. Kui tegelik kilometraaž erineb planeeritust siis võib AVIS omal valikul klienti informeerida ning välja pakkuda võimalikke lahendusi. Informatsioon läbisõitude osas põhineb sõidukitele teostatud hooldustööde arvetel ja/või GPS süsteemil, kui see on sõidukile paigaldatud.

 • Varuvõtme haldus

AVIS hoiustab ning vajadusel annab kasutusse sõiduki varuvõtme.

 • Kütusekaardi haldus

AVIS tellib kütusekaardid, tasub tarbitud kütuse eest ning koostab kliendile igakuiselt vastavalt tarbitud kütusele koondarve.

AVIS korraldab kõik sõiduki ostuga ning selle riiklikele nõuetele vastava registreerimisega seonduvad toimingud.

AVIS korraldab kõik sõiduki edasimüüja juurde tagastamisega seonduvad toimingud (lepingu kasutusperioodi lõpus) esindades kliendi huve.

AVIS tagab tervikliku kindlustuste paketi koos teenustega vastavalt lepingule.

 • Kohustuslik liikluskindlustus

Liikluskindlustus kogu kasutusperioodiks

 • Kaskokindlustus

Kaskokindlustus kogu kasutusperioodiks. Kindlustustingimused lepitakse kokku vastavalt kliendi vajadustele

 • Kindlustuste administreerimine ja kahjukäsitlus

AVIS administreerib kindlustuspoliise ning tagab sõidukitele kehtiva liiklus- ja kaskokindlustuse kogu kasutusperioodi vältel. AVIS teostab terviklikult kahjukäsitluse alates kahjujuhtumi registreerimisest kuni sõiduki taastamiseni õnnetuse eelsesse seisukorda. Kahjukäsitluse raames teostatakse vajalike dokumentide vormistamine ja remonditööde korraldamine.

 • Asendusauto pakett 1

Asendusauto ajaks, mil lepingulist sõidukit ei ole võimalik kasutada erakorraliste remonditööde tõttu, mis kestavad kauem kui 1 tööpäev. Asendusautoks saadav sõiduk ei ole määratletud konkreetse sõidukigrupiga ning see valitakse AVISe poolt. „Ukselt- uksele“ teenuse olemasolul toimetab AVISe teenindusmeeskond asendusauto kliendile kokkulepitud kohta. Teisel juhul saab klient asendusauto kätte AVISe teeninduse meeskonna poolt määratud asukohas.

 • Asendusauto pakett 2

Asendusauto ajaks, mil lepingulist sõidukit ei ole võimalik kasutada erakorraliste remonditööde tõttu, mis kestavad kauem kui 1 tööpäev. Asendusautoks saadav sõiduk on võimalusel lepingulise sõidukiga samaväärne. „Ukselt- uksele“ teenuse olemasolul toimetab AVISe teenindusmeeskond asendusauto kliendile kokkulepitud kohta. Teisel juhul saab klient asendusauto kätte AVISe teeninduse meeskonna poolt määratud asukohas.

AVIS organiseerib korralise tehnoülevaatuse läbiviimise.

 • Korralise tehnoülevaatuse administreerimine ning organiseerimine

AVIS administreerib korraliste tehnoülevaatuste kehtivuskuupäevi ning jälgib, millal on vaja teostada korraline tehnoülevaatus ning informeerib sellest klienti.

 • Korralise tehnoülevaatuse maksumus

Korralise tehnoülevaatuse teostamisega seonduvad kulud sisalduvad igakuises liisingumakses.

 • Talve- ja suverehvid kasutusperioodiks vastavalt lepingule

Lepingu esilehel fikseeritud X kogus talve- ja/või suverehvide komplektide maksumus sisaldub igakuises liisingumakses. AVIS tagab hooajale sobilikud rehvid kogu kasutusperioodiks vastavalt normaalsele kulumisele ning planeeritud läbisõidule kui Lepingus on nii ette nähtud.

 • Rehvide hoiustamine ning seisukorra kontroll

AVIS tagab rehvide hoiustamise ning klienti informeeritakse hoiule võetavate rehvide seisukorrast ning kulumisastmest, klienti nõustatakse ka sobilike rehvide valimisel.

 • Rehvivahetus ning tasakaalustamine

AVIS korraldab hooajalise rehvivahetuse ja tasakaalustamise 2 korda aastas. Kliendi poolt määratud isikut või kõiki sõiduki kasutajaid (vastavalt kokkulepitud tingimustele) teavitatakse rehvivahetuse hooaja algusest ning teenuse osutamise aja kokkuleppimiseks tuleb ühendust võtta AVIS teeninduskeskusega.

AVIS korraldab sõiduki regulaarse tehnohoolduse teostamise vastavalt tootjapoolsetele juhistele.

 • Regulaarsete tehnohoolduste maksumus

Sõiduki regulaarsete tehnohoolduste kulud kogu kasutusperioodiks vastavalt sõiduki tootjapoolsetele juhistele ning kokkulepitud läbisõidule sisalduvad igakuises liisingumakses.

 • Sõiduki seisundi kontroll

AVIS korraldab sõiduki tehnilise seisundi kontrolli ja koondab vastava informatsiooni hooldus- või remonditööde teostajalt ning teavitab klienti vastavalt kokkulepitule.

 • Remonditööd vastavalt normaalsele kulumisele

AVIS korraldab remonditööd vastavalt normaalsele kulumisele.

 • Normaalsele kulumisele vastavate remonditööde maksumus

Regulaarse tehnohoolduse alla mittekuuluvate kuid normaalsele kulumisele vastavate remonditööde ( piduriklotsid, pidurikettad, kojamehe harjad, tulepirnid) maksumus kogu kasutusperioodiks vastavalt planeeritud läbisõidule sisaldub igakuises liisingumakses.

AVIS teeninduskeskuse töötaja ja/või volitatud esindaja võtab sõiduki kliendi juurest ning toimetab selle tagasi kliendi juurde peale seda, kui kokkulepitud teenused on teostatud (s.h. regulaarne tehnohooldus (1 kord aastas), rehvivahetus (2 korda aastas), tehnoülevaatus). Ukselt-uksele teenus (sõiduki paigutamine) tuleb eelnevalt tellida ning see laieneb ainult kirjeldatud teenustele, mis sisalduvad lepingus või on vastavalt kirjeldatud Lepingu Esilehel. AVIS osutab ukselt-uksele teenust suurimates Eesti linnades, s.h Tallinn, Tartu, Pärnu, Jõhvi, Paide, Rakvere. Kõik standardist väljaspool olevate juhtumite kohta lisandub kilometraaži tasu.

AVIS pakub sõiduki välispesu ja/või salongipuhastuse teenuseid Ideal Autos.

AVIS tagab parkimiskoha lennujaama (Riia, Vilnius, Tallinn) lähedal asuvas parklas. Teenus tuleb eelnevalt tellida ning kliendil on võimalus sõidukit lennujaama jättes sellesse ajavahemikku tellida ka muude teenuste teostamine (nt sõiduki pesu, rehvivahetus, regulaarne tehnohooldus vmt).

AVIS korraldab GPS süsteemi paigalduse ning administreerimise koostöös oma partneritega.

Antud teenust osutatakse klientidele, kes on tellinud sõiduki ning on selle ootel, kuid vajavad sõidukit ka tellitud sõiduki saabumiseni. Eelliisingu sõidukid on saadavad AVIS lühirendi sõidukipargist täiendava tasu eest.

AVIS Liisingu kliendid saavad eripakkumisi ja allahindlusi sõidukite lühirendile nii kodumaal kui mujal maailmas.

Täisteenusliisingu teenuste hinnakiri

Administreerivate teenuste tähendus (hindadele lisandub käibemaks)

Teenus Täpsustus
Kasutusrendi (Avis Täisteenusleping) lepingutasu 1% sõiduki maksumusest või minimaalselt 200 €
FM – Fleet Management (teeninduslepingu) lepingutasu 75 €
Lepingu muudatus (periood, kilometraaz) alates 150 €
Lepingu uuendamine perioodi lõpus Tasuta
Maksetingimuste muutmine 30 €
Lepingu üleviimine uuele Liisinguvõtjale (riigisisene) alates 100 €
Lepingu üleviimine teisele Balti riigi ettevõttele (maksmiseks olemasoleva Liisinguvõtja poolt) alates 150 €
Kindlustustingimuste muutmine 100 €
Teenuse lisamine lepingule Tasuta
Teenuste eemaldamine lepingult 100 €
Teised lepingu muudatused (lisamine/eemaldamine lepingult) 100 €
Rehvivahetus (1 hooaeg) al. 60 €
Rehvihoiustus (1 hooaeg) 60 €
24H Autoabi (ei sisalda juhtumi kulusid, nagu lisatransport, asendusauto transport vms.) 35 €
Kütusekaardi administreerimine ja haldus (kuutasu) 2 €
Parkimine lennujaamas (kuutasu) 15 €
Ukselt-uksele teenus 50 € / kord
Asendusauto Vastavalt asendusauto grupile, alates 40 €/päev
Kahjukäsitlus (per juhtum, ei sisalda lisatasusid, mis on seotud juhtumi iseärasusega) 80 €
Sõiduki vahekontroll 45 €
Kaotatud või varastatud uue registrimärgi tellimine 45 €
Korralise tehnoülevaatuse (TÜV) administreerimine ja organiseerimine 45 €
Kliendi sõiduki müügiprotsessi haldus (ei sisalda sõiduki müügiga seonduvaid kulusid) alates 300 €
Volikirja väljastamine Avise poolt  Tasuta
Notariaalse volikirja väljastamine Avise poolt (ei sisalda notaritasu ja riigilõivu) 30 €
Muud volitused (lisavarustuse paigaldamiseks, kleebised vms.) Tasuta 
Parkimis- ja kiiruseületamise trahvide administreerimine 25 €/ trahv