Mis on Carbon Hero?

  • Kliimasoojenemine on põhjustatud aasta-aatalt kasvavatest CO2 emissioonidest.
  • 2021. aastal oli kogu inimtekkeline CO2 hulk 36.3 miljardit tonni. Sellest 51% tekitab materjalitööstus. Sõiduautod aga 12-13%.
  • Näiteks Toyota Corolla 1.8 Hybrid CO2 jalajälg 5 aasta peale on 7,7 tonni. See kaalub sama palju kui 4 Corollat kokku.

Arvuta kogu oma auto poolt tekitatav CO2 emissioonide hulk ja selle vähendamise maksumus Carbon Heroga.

g/km
km
kuud

CO2 emissioonid kokku

 tonni

Carbon Hero kuumakse

 €

Sinu võimalus midagi muuta

Sa ei saa auto heitgaaside tekkimist peatada, kuid saad
kompenseerida oma auto süsinikujalajälge.

Nii panustad meie elukeskkonna säilimisse ja aitad aeglustada
kliimasoojenemise tempot.

Aga kuidas?

Ostes Carbon Hero märgisega auto, panustad süsinikuemissioonide vähendamisse läbi materjalide taaskasutamise.

Uuri rohkem

KWOTA on välja töötanud globaalse standardi, mis võimaldab
materjalide taaskasutamise tulemusena saavutatud
emissioonide vähenemist täpselt mõõta ja verifitseerida.

Kuidas see töötab?